image img-fluid

BMusa Forte

image

Özel olarak tasarlanmış NPK ve 5 mikro element bulunduran çözelti şeklinde bitki besin maddesidir. Vejetatif döngünün ilk aşamasında çiçeklenme dönemi ve devamında kullanımı uygundur. Fotosentezi teşvik eder. Çiçek ve meyve oluşumuna yardımcı olur. Yüksek kalite, düşük tuzluluk, tam emilim özelliğine sahiptir. Bünyesinde bulunan fosfor sayesinde ATP sentezi, çiçek oluşumu, enerji transferi, kök oluşumu, hücresel büyümeyi teşvik eder ve yaprak kalitesini arttırır. Mikro elementler sayesinde karbonhidrat, protein sentezi, enzim yapımı, aminoasit ve vitamin oluşumunda etkin rol oynarlar. Yaprak ve damlamadan en uygun tamamlayıcı bitki besin maddesidir.

Broşür (Türkçe)