image img-fluid

BMUSA ANTİ SALT

image

ORGANİK ASİT KOMPLEKSİ

Organik Asit Kompleksi olarak üretilen BMusa AntiSalt, toprakta bulunan kireci, bitki tarafından alınabilir kalsiyuma çevirir ve kireçli suların PH’sını düşürür. Kalsiyumlu yaprak gübresi kullanımına gerek kalmaz.

Damlama yada salma sulama ile kullanılan topraklarda sürekli ve bilinçsiz gübre kullanımı veya değişik nedenlerle, tuz ve kireç birikimi olur. Bu durumlarda bitkilerin topraktan besin almaları ya çok zor olmakta ya da hiç gerçekleşmemektedir. Toprakta bulunan kirecin bağlamış olduğu demir, çinko ve fosforun bitki tarafından alınmasını sağlar. Topraklarda mevcut bitki besin elementlerinin çözünürlüğünün sağlanması ve toprağa verilen gübrelerden istenilen sonucun en iyi şekilde alınması için gübreleme işleminden önce toprağa mutlaka BMusa Anti-Salt uygulanmalıdır.

Alkali ve kireçli topraklarda suyun ve toprağın pH’sını düzenleyerek toprakta bulunan ancak bitkinin alamadığı makro ve mikro besin elementlerini bitkinin alabileceği forma dönüştürerek bitki bünyesine taşınmasını sağlar.

Turgor basıncını düzenler, iletim demetlerini rahatlatır, bitkideki fitotoksiteyi azaltır.Vejetatif ve generatif aksamlarının gelişimini düzenler.

Broşür (Türkçe) Broşür (İngilizce) Broşür (Arapça)
BİTKİNİN ADI
Uygulama Zamanı ve Uygulama Dozu
Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan
Dikim öncesi ve sonrası sulama suyuna 1lt/da
Sera, açık alan sebzeleri
Dikim öncesi ve sonrası sulama suyuna 1lt/da
Kavun, Karpuz, Kabak vs.
Dikim ile birlikte dekara 1- 1,5 lt/da
Meyvelerde
Çiçeklenme sonrası damlama veya salma suyu ile 2 lt/da
olarak uygulanır.
Turunç, Muz, Zeytin
Damlama veya salma suyu ile 2 lt/da olarak uygulanır.
Endüstri Bitkileri, yağlı tohum bitkileri,
pamuk, ayçiçeği, mısır vs.
Ekimle birlikte damla ya da salma suyuna 2 lt/da