image img-fluid

Mikrobiyal Gübre

image

Yurt dışından ülkemize yoğun miktarlarda mikrobiyal gübre girmektedir. Her ne kadar bu ürünlerin ülkemiz toprakları için uygunluk çalışması yapılsa da çoğu zaman bunlar hem yetersiz kalmakta hem de kendi yerli ve milli kaynaklarımızın atıl duruma düşmesine neden olmaktadır. Bu durum, ülkemizi mikrobiyal gübre açısından hem dışa bağımlı hale getirmekte hem de ülke ekonomisine olumsuz etkide bulunmaktadır.